به گزارش رکنا، دکتر افشین دریانبرد، رئیس اورژانس و مدیریت حوادث پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: روز یکشنبه 29 اسفندماه سال جاری طی تماسی با مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی 115 در ساعت 7: ساعت 03 بعد از ظهر تصادف سه دستگاه وانت پراید، پراید و ساینا در جاده کدمگاه شهرک شادگان کشف شد. بلافاصله سه تیم از نزدیکترین پایگاه های اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی آبادان به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر دریانبرد افزود: در این حادثه 6 نفر مجروح شدند که پس از اقدامات درمانی لازم از سوی تکنسین های اورژانس 115 برای ادامه اقدامات درمانی به بیمارستان شهید نفزا زاده شهرستان شادگان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان در ادامه گفت: متاسفانه دو مرد 30 و 50 ساله به دلیل شدت جراحات وارده فوت کردند.

خبرنگار/ علی رنگکش