به گزارش رکنا، آرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی البرز شنبه 5 اسفندماه اعلام کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته دویست درصد کاهش داشته است.

مدیر کل پزشکی قانونی البرز گفت: از کل مراجعین 9 ماهه امسال 6 هزار و 861 نفر زن و 11 هزار و 984 نفر مرد بوده اند.

کمالیتو تصریح کرد: یکی از وظایف پزشکی قانونی بررسی میزان صدمات جسمی ناشی از درگیری های فیزیکی افرادی هستند که با دستور مقام قضایی به زیرمجموعه سازمان نظام پزشکی معرفی می شوند.

وی گفت: برای صدور نظر کارشناسی در خصوص جراحات ناشی از درگیری توسط بدنه پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.