به گزارش رکنا، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر 98 و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول است.

همچنین میانگین این شاخص در 24 ساعت گذشته 91 بوده و شرایط آب و هوایی قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال تاکنون 10 روز هوای پاک، 225 روز هوای قابل قبول، 100 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 12 روز هوای ناسالم برای همه مردم داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال گذشته 3 روز هوای پاک، 178 روز هوای قابل قبول، 128 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 34 روز هوای ناسالم برای همه مردم، 2 روز هوای بسیار ناسالم و 2 روز هوای خطرناک