هشدار قرمز هوا برای پنج استان

به گزارش رکنا، طبق آگهی. هواشناسی در این استان ها به دلیل بارندگی های شدید احتمال افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه ها، طغیان مسیل ها و رودخانه های فصلی، آبگرفتگی عمده معابر، سرریز سدها، مسدود شدن جاده ها و احتمال تخریب پل ها وجود دارد. آسیب به برخی زیرساخت ها مانند خطوط انتقال برق و تخریب سازه های موقت و سبک.