به گزارش رکنا، محمدحسن فصیح گفت: با هدف تزیین منظر و محیط شهری علاوه بر ایجاد نشاط در فضای شهری در راستای استقبال از بهار 1403، عملیات نصب المان های نورانی در دستور کار اداره زیباسازی این منطقه قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا ده ها المان نورانی طرح رمضانی و نوروزی بر روی دریاچه و میدان المپیک نصب شده است و پیش از آن نیز المان های ساده نوروزی و رمضانی در چند خیابان این منطقه نصب شده بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهری، فصیح خاطرنشان کرد: این المان های نورانی به ارتفاع یک متر برای افزایش زیبایی بصری و ایجاد فضایی زیبا و چشمگیر توسط اداره زیباسازی در سرپناه میانی بلوارها و میادین نصب شده است.