به گزارش رکنا، سکینه سادات پد دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در توییتی نوشت: از تعریف سلیقه مردم دست برداریم. مردم یعنی تک تک اعضای جامعه که می توانند غیرممکن ها را ممکن کنند.

بعد از اتمام حجت رهبر انقلاب، هر مسئول و گروهی که بر خلاف دلسوزی مردم حرف بزند یا عمل کند، خیانتکار یا جاهل است! این معنای سیاست سیستم تعریف شده است. همه ما وظیفه داریم مراقبت کنیم.

به نظر می رسد این توئیت دستیار رئیسی پاسخی به اظهارات علم الهادی باشد که کسانی را که در انتخابات شرکت نکردند را معاند و یاغی توصیف کرد.