به گزارش رکنا، روز گذشته (30 اسفند) دو راننده خودروهای سنگین در مسیر معدن آهن آریز (19 دی) شهرستان بافق استان بودند. یزد بر اثر تصادف تصادف تبدیل شود

به گزارش اورژانس 115 بافق، متاسفانه یکی از رانندگان در دم جان باخت و راننده دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.