رضا رشیدپور در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره کشف حجاب در ترکیه، توییتی منتشر کرد.

رشیدپور مجری سابق رادیو در واکنش به صحبت های بانکی پور درباره کشف حجاب در ترکیه نوشت: آقای بانکی پور جام تی وی را نبینید. شبکه خبر چطور؟

رضا رشیدپور