به گزارش ایسنا به نقل از سابرین نیوز، در فیلم این گفت و گو که بازتاب زیادی در اینترنت داشته است. مهناز افشار او می گوید: برای من که در سینمای ایران فعالیت فعالی داشتم، بحران بیکاری پس از مهاجرت روزگار سختی را برایم به وجود آورد و در غربت به ورطه یأس و بی اعتمادی کشاند. باید بگم دمت گرم نفهمیدم!