خبرآنلاین نوشت: در فضای مجازی آدم نامزدی خارج از رقابت آرنولد کلاسیکی منتشر شده که توجه کاربران را به خود جلب کرده است.

یکی از شرکت کنندگان در مسابقات آرنولد کلاسیک در حضور آرنولد شوارتزنگر از دختر مورد علاقه خود خواستگاری می کند و به او حلقه می دهد.

خواستگاری در مسابقه

خواستگاری در مسابقه

خواستگاری در مسابقه