تصویری از ابر صابر و ندا جبرئیلی آن را در جشن پایانی جشنواره برلین ببینید. صابر ابر و ندا جبرائیلی به همراه دیگر بازیگران «خمیازه بزرگ» در مراسم اختتامیه شصت و چهارمین دوره جوایز فیلم برلین حضور داشتند. علی یار راستی در مراسم اختتامیه جایزه ویژه هیئت داوران بخش نمایشگاهی را برای فیلم «خمیازه بزرگ» دریافت کرد.

ابر صابر