آلوپیک با بیش از 4 میلیون کاربر و 150 هزار سفیر به عنوان بزرگترین سامانه حمل و نقل بار و بسته درون شهری پایتخت شناخته شده و توانسته بیش از 50 میلیون بسته درون شهری را به مقصد تهران تحویل دهد. علاوه بر این، این شرکت یکی از بزرگترین شرکت ها است. ناوگان پیک موتوری این کشور صاحب کشور است و در سال های اخیر فعالیت های خود را بر ارائه خدمات تحویل به شهروندان پایتخت متمرکز کرده است.

نزدیک به 4 سال از آخرین حضور آن در شهرهای دیگر کشور می گذرد. گروه صنعتی گلرنگ در حال حاضر تمامی سهام آلوپیک را به عنوان یک پلتفرم بزرگ در اختیار دارد ارائه تولید – محصول و حمل و نقل در شهر است. شنیده ها حاکی از آن است که با گذشت 7 سال از فعالیت الوپیک و سرمایه گذاری گلرنگ در این مجموعه، برنامه توسعه خدمات این شرکت به سایر نقاط کشور به سرعت اجرایی خواهد شد.

الوپیک با هدف توسعه و گسترش فعالیت های خود در نقاط مختلف کشور با قدرتی بیش از پیش فعالیت خود را در شهر شیراز آغاز کرده است. ارائه خدمات باربری به فروشگاه های اوقاه کروش و اوکالا در شیراز دلیل اصلی توسعه الوپیک در این شهر است. اما خدمات این شرکت تنها به فروشگاه های گروه صنعتی گلرنگ محدود نمی شود، سایر شرکت ها نیز می توانند از طریق سایت یا اپلیکیشن الوپیک از خدمات ارسال تخصصی این شرکت در شیراز استفاده کنند. شیراز اولین مقصد آلوپیک در مسیر توسعه است و این شرکت در برنامه کوتاه مدت خود گسترش خدمات خود به سایر شهرهای بزرگ کشور را در نظر گرفته است.