در این عکس هوتن صبور است صداپیشه کودک دیبی خونه باغلی شباش / کاظم سیاحی جیگر و پیشا / سهیل مستجابیان، دی جی / شیما بخشنده، عروسک گردان آقای همساده، پیشا و پیمان فاطمی عروسک گردان بچا و شباش حضور دارند.

هوتن صبور است