سهیلا دختر 22 ساله پس از حضور در اتاق بازپرس گفت: برای تامین مخارج زندگی ام در هتل محل کار شوهرم به عنوان نظافتچی مشغول به کار بودم.

وی ادامه داد: مدتی بعد مسافری عرب زبان در هتل مستقر شد که در خواب خارجی به او نزدیک شدم و او را به عنوان راهنما به مناطق تفریحی بردم. وقتی برگشت، دو اسکناس 100 دلاری به من داد و از من خواست که با او به خارج از کشور بروم.

سهیلا ادامه داد: آن شب به شوهرم وحید چیزی نگفتم و فقط از او خواستم طلاقم دهد. وحید که من را خیلی دوست داشت فکر می کرد شوخی می کنم و در نهایت وحید مجبور شد من را طلاق دهد. پس از این ماجرا، صیغه این عرب شدم و در هتل دیگری در اختیار او قرار گرفتم. تا اینکه این جوان به بهانه آماده سازی شرایط به کشورش بازگشت اما دیگر خبری از او نیست. و حالا من اینجا هستم تا از او شکایت کنم.