به گزارش رکنا، محمدرضافرزین رئیس جمهور بانک مرکزی وی تصریح کرد: چالش بسیار مهمی است اقتصاد ایران رشد بالای مجموع پولی که از چند سال اخیر همواره با آن مواجه بوده است فراتر از حد مطلوب است. بر این اساس در سال گذشته هدف رشد نقدینگی 25 درصد تعیین شد و با هماهنگی و همکاری های صورت گرفته از سوی دولت و شبکه بانکی با مرجع سیاست گذاری پولی، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی، این هدف محقق شد. با درصد موفقیت بالا

وی افزود: بانک مرکزی برنامه کنترل نقدینگی را در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی پیش می برد. در این شرایط، نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، 42.8 درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به تحول شاخص‌های قیمت که یکی از اهداف اصلی مسئول سیاست‌گذاری پولی است، تحولات مثبتی نیز رخ داد، به طوری که رشد شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده را تجربه کرد. رها کردن روند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به پایان سال 1390 به ترتیب 23.7 و 14.4 واحد درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: هدف تعیین شده این بود که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال گذشته در کانال 30 درصد قرار داشت و این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.