به گزارش رکنا، ساعت 1 بامداد جمعه گذشته راننده عبوری مردی را در جاده مسگرآباد مشاهده کرد که روی زمین افتاده بود. با توجه به این که مرد جوان در جاده دراز کشیده بود، به نظر می رسید که او داخل است تصادف وی جان خود را از دست داد اما با حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی در محل و بررسی های میدانی مشخص شد تصادفی رخ نداده و مرد جوان بر اثر اصابت گلوله به سر جان خود را از دست داده است. آدم کشی از قبل رسیده است.

به این ترتیب موضوع در اختیار بازپرس موسی رضازاده قرار گرفت و تیم جنایی راهی محل شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد مرد جوان حدود 6 ساعت قبل به قتل رسیده و فاقد هرگونه مدرک شناسایی بوده است.

بازپرس بند ۱۱ دادسرای پایتخت دستور انتقال جسد برای شناسایی هویت و علت اصلی مرگ را صادر کرد و تحقیقات برای شناسایی قاتل ادامه دارد.