به گزارش رکنا از لرستان؛ فرهاد زاویار در روز 11 فروردین و جدای از این دیدارها، هدف از این حضور احساس مسئولیتی است که همه ما باید نسبت به این دو گروه سنی داشته باشیم.

وی گفت: باید به گونه ای فکر کنیم که هر کدام می توانستیم آن کودک در پرورشگاه باشیم یا در آینده تحت سرپرستی آن سالمندان باشیم.

استاندار تصریح کرد: اگرچه بار اصلی این دو گروه بر دوش پرستاران و معلمان است، اما وظیفه داریم در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان به دیدار آنها برویم.

زویار بیان کرد: ماه رمضان ماه معنویت است و در این ماه باید به همنوعان و افراد نیازمند کمک بیشتر توجه کنیم.

مهدی زکی پور / لرستان