به گزارش رکنا، توماس کریچ 73 ساله که پیرترین زندانی قاتل در ایالت آیداهو محسوب می شود، در زمستان 1974 دستگیر شد و در آن زمان پس از سوار شدن به خودروی بیوک، به هر دو سرنشین این خودرو شلیک کرد. . آدم کشی و اجسادشان را کنار جاده رها کردند.

پس از کشف اجساد قربانیان و همچنین خودروی بیوک، پلیس در جریان تحقیقات موفق به دستگیری این جنایتکار شد و همزمان با دستگیری وی، مشخص شد که وی 2 نفر دیگر را نیز با همین موضوع کشته است. فوت و فن.

کریچ به دلیل ارتکاب 4 قتل محاکمه و به 4 حبس ابد محکوم شد. اما تنها یک سال پس از دستگیری، او در اعترافات وحشتناکی مدعی شد که 42 نفر را در 12 ایالت کشته است و اعتراف او مردم آمریکا را شوکه کرد. در حالی که برخی از رسانه ها مدعی شدند که کریچ یک قاتل است که برای یک گروه شیطان پرستی کار می کرد و این گروه برای قتل هایی که او انجام داده بود به او پول پرداخت کرده بود، این اطلاعات هرگز به طور رسمی تایید نشد.

در این شرایط قاتل سریالی همچنان در زندان به سر می برد تا اینکه در آنجا نیز مرتکب جنایت شد و با کشتن یکی از زندانیان این بار دادگاه حکم داد. اجرا او داد. نام این مرد در تمام این سال ها در لیست افرادی بود که قرار بود اعدام شوند تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته مقامات قضایی آیداهو تصمیم گرفتند این حکم را اجرا کنند. به این ترتیب کریچ صبح چهارشنبه به وقت محلی از زندان به اتاق اعدام منتقل شد تا با تزریق کشنده اعدام شود. اما تیم پزشکی مسئول اجرای حکم 7 بار تلاش کردند و نتوانستند رگ او را برای تزریق سم پیدا کنند. به این ترتیب حکم اعدام این قاتل زنجیره ای متوقف و او به زندان بازگردانده شد.