به گزارش رکنا، استاندار تهران مرجع اصلی اعلام آمار میزان مشارکت مردم در انتخابات وزارت کشور اعلام کرد و گفت: هیچ مسئولی در ستاد انتخابات شهرستان و استان حق ندارد. برای اظهار نظر در این مورد.

علیرضا فخاری بعدازظهر جمعه در ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان مشارکت مردم در استان مطابق با انتظارات و پیش بینی ها بود اما هنوز نمی توان آماری در این زمینه به طور قطعی اعلام کرد.