به گزارش رکنا، بانک مرکزی وی اعلام کرد: ناظران پولی این بانک نیز نگران فعالیت شعب نظارت بانکی در روزهای اخیر هستند. تعطیلات در نوروز در مقاصد خود در تمامی استان های کشور حضور داشته و تا پایان تعطیلات (۲۵ فروردین) آمادگی لازم برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها انجام می شود.

بنابراین کمبودی در عرضه اسکناس و چک ایرانی وجود ندارد. بانک هیچ بانکی برای تامین مالی دستگاه های خودپرداز وجود ندارد.