به گزارش رکنا، منصور شی فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص بازسازی و تعمیر خط لوله انتقال فاضلاب در خیابان شهیدان کاظمی استان اصفهان، خاطرنشان کرد: پس از 48 ساعت تلاش خستگی ناپذیر توسط نیروهای فنی و تیم های عملیاتی شرکت قنات و فاضلاب استان، با بازسازی و تعمیر خط لوله، انتقال فاضلاب را تکمیل کردند.

این فروشنده شیشه در ادامه با بیان اینکه قسمتی از خیابان شهیدان کاظمی که غرق شده به دلیل آب شستگی بوده است، ادامه داد: حفره ای به طول 45 متر، عرض 5 متر و عمق 6 متر ایجاد شده که عملیات ایمن سازی شبکه گاز در محل انجام شده است. تبدیل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: با وجود محدودیت های ترافیکی در محور این خیابان، عملیات خاکبرداری، بسترسازی، استحکام بخشی و پرکردن برای تعویض 45 متر لوله بتنی و پلی اتیلن در محل حادثه انجام شد.

وی یادآور شد: پس از اطمینان از تجمیع محل و بررسی اسکان احتمالی، جدول گذاری خیابان اجرا می شود.