مجتبی خالدی گفت: از 10 بهمن تا ساعت 24 امروز 2 هزار و 38 نفر مجروح و جان خود را از دست دادند. 17 نفر از آنها فوت کردند.

ادامه داد: هزار و 687 نفر پس از درمان ترخیص و 293 نفر بستری شدند. 25 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. 41 نفر در محل درمان شدند.

خالدی گفت: 111 نفر قطع عضو و 665 نفر از ناحیه چشم مجروح شدند. همچنین 692 نفر نیز دچار سوختگی شدند.

وی گفت: تهران با 505 نفر، آذربایجان غربی با 210 نفر و آذربایجان شرقی با 185 نفر بیشترین مصدومین را داشته اند.