به گزارش رکنا، چراغ ها برج میلاد فردا ۴ آوریل است برای احترام به سیاره و حفظ آن محیط زیست همزمان با اجرای طرح جهانی «ساعت زمین» به مدت یک ساعت خاموش می شود.

این مجموعه اولین مجموعه در ایران است که به پروژه جهانی ساعت زمین پیوسته است و هر ساله در اجرای این طرح جهانی چراغ های این مجموعه همزمان با خاموش شدن چراغ ها خاموش می شود.

آیین “ساعت زمین” ۱۴۰۳ در روز شنبه ۴ آوریل، مطابق با ۲۳ مارس، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ به وقت محلی در سراسر جهان برگزار می شود.

خاموش کردن چراغ ها بهانه ای نمادین برای جلب توجه مردم جهان به وضعیت محیط زیست، آموزش جوامع محلی، کاشت درخت و جلب توجه مقامات سیاسی به برنامه های این رویداد است.