به گزارش رکنا، پرواز امروز شرکت ایران ایر پس از ورود به حریم هوایی ایلام مساعد نبود. شرایط آب و هوایی به تهران برگشت و باعث سردرگمی مسافران دو طرف شد.

هرچند بارها شاهد این اتفاق در این مسیر بوده ایم اما هنوز عزمی برای ارتقای فرودگاه ایلام برای پذیرش هواپیما در شرایط مختلف وجود ندارد.

اکنون مسافرانی که عمدتاً برای اقدامات فوری پزشکی، اداری و آموزشی در این پرواز سفر می کردند، دچار سردرگمی شده و برای رفت و آمد دچار مشکل شده اند.

مشکل کمبود هواپیما و اتوبوس امروز چالشی لاینحل در استان است.