المیرا شریفی مقدم او عکس جدیدی از خود در برنامه «شب عید» منتشر کرد. سبک او در این برنامه مورد توجه قرار گرفت. «شب عید» با بازی المیرا شریفی مقدم، وحید رونقی و مجید یحیایی ویژه برنامه سال است که از شبکه دو سیما ارائه می شود. در این برنامه با شخصیت های فرهنگی و هنری، اجتماعی، سیاسی و ورزشی مصاحبه می شود.

المیرا شریفی مقدم