» هزینه جراحی ۱۴ هزار دلاری‌خودش‌رو پرداخت، خونش رو فروخت!

تفا وت زیادی تا خونم رو بفروشم تا هزینه کنم و فکر کنم الان ۲۰ سال جوان شدم!

این زن در حال حاضر در خیابان و در یک ون زندگی می کند.

کیلی بیزلی

کیلی بیزلی

کیلی بیزلی