به گزارش رکنا، وزیر نفت در چارچوب نشست فوق العاده وزیران هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه میانگین افزایش تولید گاز در ایران در سال های اخیر با وجود تحریم های ظالمانه بوده است، گفت: 5.2 درصد در سال در حالی که میانگین افزایش تولید گاز در جهان طی دوره مذکور 2.5 درصد بوده است.

بر اساس آخرین گزارش چشم انداز جهانی گاز، سهم این سوخت پاک در سبد انرژی جهانی در سال 2050 به 26 درصد خواهد رسید که البته این رقم هنوز با سهم و ظرفیت بالقوه گاز فاصله زیادی دارد و حتی ممکن است تا 30 درصد نیز افزایش یابد.

ابتکار ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران با عنوان «گاز طبیعی در خدمت اقتصاد جهانی در دوران پسا کرونا» که در ششمین نشست روسای مجالس در دوحه قطر ارائه شد، همچنان در پیش است. . تحقق این ابتکار مستلزم ارتقای توان مدیریتی و استراتژیک است. این یک ابتکار فنی-مهندسی است که در آن ترویج سرمایه گذاری های مشترک بین المللی نقش برجسته ای ایفا می کند.